Book tid
Værksted
Service
Reparation
Spørg din mekaniker
Få et tilbud
Spørg din mekaniker

Klagevejledning

Oplysning om klagemuligheder

Du er altid meget velkommen til at kontakte Super Dæk Service, hvis du har en klage over en vare eller en tjenesteydelse. Du kan kontakte os på info.sds.dk

Hvis du ønsker at gå videre med din klage
Hvis du som forbruger har købt en vare hos os til en pris på mellem kr. 1.000 og kr. 100.000, og du ønsker at klage over denne vare, så kan du mod et gebyr indbringe tvisten ved Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, DK 2500 Valby, Telefon: 41 71 50 00. Klagen kan indgives online via hjemmesiden www.forbrug.dk under ”klag online”. For yderligere information henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk under klagebehandling.

Hvis du som forbruger har købt en tjenesteydelser hos os, og du ønsker at klage over denne tjenesteydelse, så kan du mod et gebyr indbringe tvisten ved Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, Telefon: 32 71 29 29. Ankenævn for biler er et internetbaseret klagenævn, og klage skal indgives via ankenævnets hjemmeside www.bilklage.dk. For yderligere information henvises til Ankenævn for biler’s hjemmeside www.bilklage.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@sds.dk.

 

Kontakt os

Super Dæk Service Danmark

Email: info@sds.dk

Bogholderi

Kunde: debitorbogh@ndi-dk.com

Leverandør: kfbogh@ndi-dk.com

Om SDS

Med mere end 60 autoværksteder og dækcentre fordelt over hele landet er vi i dag en af Danmarks største dæk- og autoværkstedskæder. Vi betjener både private, virksomheder, industrien og landbruget.

Følg os her